T-1: Upravljanje projektima – povratak osnovama s opcionalnom SimulTrain radionicom

Seminar o temeljnim vještinama upravljanja projektima prati osnovnu TenStepovu metodologiju (Definicija posla, Razvoj projektnog plana, Upravljanje projektnim planom, Upravljanje problemima, Upravljanje obuhvatom, Upravljanje rizicima, Upravljanje dokumentacijom, Upravljanje komunikacijom, Upravljanje kvalitetom i Metrika projekta).

Seminar namijenjen kako potpunim početnicima u upravljanju projektima tako i iskusnim voditeljima projekata ili linijskim rukovoditeljima koji će ovim seminarom napraviti rekapitulaciju svojeg dosadašnjeg znanja i iskustva i povezati ih sa strogom i discipliniranom praksom upravljanja projektima.

Predavači će po svakoj teoretskoj cjelini približiti materiju polaznicima povezujući primjere iz bogate prakse na poslovno okružje samih polaznika. Polaznici su tijekom vježbi podijeljeni u grupe te rješavaju niz studija slučaja.

Dio situacija modelira se u PM softveru čime se simulira višeprojektni rad (svaka grupa obrađuje jedan projekt) i višekorisničko okružje (svaki korisnik ima svoju ulogu u projektu i svi rade istovremeno na svojim projektima). Na kraju predavač prikazuje rezultate rada na portfelju projekata polaznika iz pogleda ureda za upravljanje projektima (PMO) odn. člana uprave zamišljene tvrtke.

Polaznici dobivaju personalnu TenStep licencu (namijenjenu vlastitoj upotrebi) s osnovnom knjigom procesa i predložaka na hrvatskom jeziku.

Seminar je namijenjen svim učesnicima u projektu. Predznanje nije potrebno.

  • Trajanje seminara: 20 sati
  • Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, vježbe podržane računalom
  • PMI R.E.P. referenca: TenStep PM00.20: Project Management Back to Basics, trajanje 2 dana, 14 PDU bodova
  • IPMA referenca: CAPM/HUUP seminari: T-1: Osnove upravljanja projektima i T-2: Napredne tehnike upravljanja projektima
  • Cijena 4862,5 kn

Dodatna opcija – SimulTrain* radionica

Simulacija se provodi u grupama do 3-4 osobe na računalu gdje je instaliran simulacijski program. Kao pripremu, grupa se upoznaje se s projektom određene veličine, njegov kontekst i s raspoloživošću vlastitih resursa za provedbu projekta. Polaznici nailaze na mnoge situacije koje zahtijevaju donošenje odluka uzimajući u obzir sve parametre projekta, troškove, kašnjenja kao i ljudske faktore.
Simulacija je multimedijalna: polaznici zaprimaju telefonske pozive, e-poštu, usmene poruke i nalaze se u atmosferi izvedbe stvarnoga projekta.

*SimulTtrain je zaštićeno trgovačko ime švicarske tvrtke STS čije licence za korištenje TenStep nudi na globalnoj razini.