Project portfolio management – Organizacija, vođenje i vrednovanje projekata na razini tvrtke

Nijedna tvrtka nema dostatne resurse za ostvarivanje svih poslovnih potreba koji proizlaze iz njene misije i vizije. Sukladno njima postavljaju se višegodišnji poslovni ciljevi koji se provode kroz razne strateške inicijative. Ove inicijative generiraju programe i projekte, a sveukupan obujam posla (ili njegov dio) prati se kroz portfelje projekata.
Upravljanje portfeljem projekata je proces kojim se osigurava da tvrtka svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrijednost i koji su najviše u suglasju s poslovnim ciljevima i strategijama. Polaznicima se objašnjavaju razni aspekti upravljanja portfeljima koji se moraju suštinski shvatiti prije nego se koncepti primjene. Demonstrira se 6-stupanjski model implementacije upravljanja portfeljem: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

U našoj se praksi ova metodologija koristi za izradu višegodišnjeg strateškog poslovnog plana koji se razvija paralelno s donošenjem poslovnog plana za narednu poslovnu godinu. Značajni ili cjelokupni dio poslovanja predstavljen je kroz projekte i programe tipa investicija, održavanja, razvoja, ostalih nabava, režija i sl. Učinkovitiji je ali i komplementaran dosadašnjoj praksi donošenja i praćenja realizacije poslovnih planova prema financijskim (računovodstvenim) kategorijama koji su relativno tromi za realne situacije u kojima se posao provodi. Osigurava olakšanu provedbu rebalansa proračuna u tekućoj poslovnoj godini praktički na mjesečnoj razini temeljem kontrolinga koji proizlazi iz taktičkih i operativnih planova svih projekata.

Seminar je namijenjen linijskom i projektnom managementu. Potrebno predznanje: seminari Upravljanje projektima – povratak osnovama i Upravljanje metodom ostvarene vrijednosti

  • Trajanje seminara: 16 sati
  • Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, vježbe podržane računalom
  • PMI R.E.P. referenca: TenStep PM03.00: Fundamentals of Portfolio Management, trajanje 1 dan, 8 PDU bodova
  • IPMA referenca: CAPM/HUUP seminar S-3: Upravljanje portfeljem projekata u poduzeću/organizaciji (1 dan)
  • Cijena 3750,0 kn