Upravljanje nabavom

U ovom se seminaru obrađuju tehnike učinkovite dobave robe i usluga od dobavljača i ponuditelja.

Polazišta čine 6 područja procesa nabave iz PMBOK (Project Management Book of Knowledge, Third edition) prema kojem se uspostavljaju okviri nabave. Procesi se dalje razlažu do potrebnih koraka učinkovitog pregovaranja i odabira. Obrađuju se svi aspekti uključivo organizacija tima, identifikacija i procjena rizika, tipovi ugovora, odabir kvalificiranog ponuditelja, te izvršenje ugovora.

Seminar je namijenjen administratorima IT rješenja i osoblju PMO-a, voditeljima projekata i članovima tima nabave, linijskom managementu. Potrebno predznanje: seminar Upravljanje projektima – povratak osnovama.

  • Trajanje seminara: 16 sati
  • Način edukacije: Predavanja, grupne diskusije, vježbe podržane računalom
  • PMI R.E.P. referenca: TenStep PM03.50: PROCUREMENT MANAGEMENT, trajanje 2 dana, 16 PDU bodova
  • IPMA referenca: CAPM/HUUP seminar S-4: Ugovaranje (1 dan)
  • Cijena 3750,0 kn